Warunki dostawy

Dostawa zakupionych towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dostawa jest realizowana przez sprzedającego w ciągu dziesięciu dni roboczych od daty dokonania płatności przez kupującego. Inne warunki dostawy towaru mogą być odrębnie uzgodnione ze sprzedajacym

Dokładna data i godzina dostawy jest uzgadniana z kupującym telefonicznie.

Dostawa zakupionych towarów odbywa się do miejsca ich bezpośredniego użytkowania określonego przez kupującego (mieszkanie, pokój, biuro, budynek mieszkalny itp.).

Osoba, która dostarczyła towar, rozpakowuje go wraz z kupującym i sprawdza jego stan. Następnie przeprowadzana jest instalacja, odnotowywana jest funkcjonalność i brak wad w działaniu.

Kupujący potwierdza fakt zakupu towarów, ich dostarczenia oraz sprawdzenia ich stanu i przydatności do użytku, podpisując protokół odbioru.

Osoba wydająca towar kupującemu ma prawo zażądać okazania dokumentów potwierdzających zapłatę za towar, a także dokumentu tożsamości.