Warunki dostawy

Dostawa zakupionego towaru realizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dostawa realizowana jest przez sprzedającego w ciągu trzech dni roboczych od dnia dokonania płatności przez kupującego. Inne warunki dostawy towaru mogą być uzgodnione z kupującym odrębnie.

Dokładny termin i godzinę dostawy ustalamy telefonicznie z kupującym.

Dostawa zakupionego towaru odbywa się do miejsca jego bezpośredniego użytkowania wskazanego przez kupującego (mieszkanie, pokój, biuro, budynek mieszkalny itp.)

Osoba, która dostarczyła towar wraz z kupującym rozpakowuje towar i sprawdza jego stan. Następnie przeprowadzana jest instalacja, wskazana jest sprawność oraz brak wad w działaniu.

Kupujący potwierdza fakt zakupu towaru, jego dostawę oraz sprawdzenie stanu, zdolności do pracy poprzez podpisanie aktu przyjęcia i przekazania towaru.

Osoba wydająca towar kupującemu może zażądać okazania dokumentów potwierdzających zapłatę za towar, a także dokumentu tożsamości.