JAK DZIAŁAJĄ PŁATNOŚCI?

Płatność za towary i usługi odbywa się przelewem na konto firmy.